Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны үндсэн гол зорилго нь бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж бий болгох хэрэглэгчдэд янз бүрийн үйлчилгээг үзүүлэх явдал юм

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар хийц загварыг сайжруулах бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд гарах зардлыг хямдруулж бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор хэрэглэгчдийг судлах тэдний хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн процессыг хэрхэн яаж боловсронгуй болгох зэргийг үзэх болно

Сэдвүүд

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top