Хэрэглээний функционал анализ

Төгсгөлгүй хэмжээст огторгуйд операторын онолын спектрал онолыг судлах

Хийсвэр огторгуйд шугаман операторын онолын эхлэлтэй танилцах мэдлэг олгоно. Функционал анализын онолыг хэрэглэж бодлого бодож сурах чадвартай болно

Сэдвүүд

Хэрэглээний функционал анализ

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top