Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

Энэхүү хичээл нь үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежментийн талаарх мэдлэг олгох болно.

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны үндсэн гол зорилго нь бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж бий болгох, хэрэглэгчдэд янз бүрийн үйлчилгээг үзүүлэх явдал юм.

Сэдвүүд

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top