Тогтвортой хөгжил I

Тогтвортой хөгжил түүний зарчмуудыг ойлгох, тогтвортой хөгжлийн үзлийн үүсэл хөгжлийн туулсан зам, өнөөгийн болон хэтийн төлвийн үзэл баримтлалыг танин мэдэх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах талаар онолын мэдлэг олгоно

Байгалийн баялгийг зохистойгоор ашиглан хүн амын амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд баримтлах үзэл баримтлал болон Монгол хүний хөгжил, амьдралын чанарыг хангах, улс орноо үндэсний ба дэлхийн дэвшилтэт цэвэр технологид суурилсан эдийн засгийн өндөр ашиг бүхий бүтэцтэй, үндэсний эв нэгдэл, аюулгүй байдал, өвөрмөц соёл, байгаль орчиноо дээдэлсэн, ардачиллын төгс тогтолцоотой, оюуны өндөр хөгжилтэй орон болгон хувиргахад тогтвортой хөгжлийн боловсрол нэн чухал болохыг ойлгон ухамсарлах явдал юм.

Сэдвүүд

Тогтвортой хөгжил I

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top