Хоол, ундааны үйлчилгээний менежмент

хоол үйлчилгээний үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх

Нөөцийг ашиглан үйлчилгээнд тулгарсан асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж үйлдвэрлэлийг үр ашигтай удирдах, үйлчилгээний санарыг сайжруулах чадварыг эзэмшүүлнэ.

Сэдвүүд

Хоол, ундааны үйлчилгээний менежмент

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top