Үйлдвэрлэлийн системийн шинжилгээ

Үйлдвэрлэлийн системийн үндсэн ойлголтуудтай танилцуулах.

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа болон системийн харилцан холбооны талаар мэдлэг эзэмшүүлнэ.

Сэдвүүд

Үйлдвэрлэлийн системийн шинжилгээ

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top