Холбооны эдийн засаг, менежмент

Холбооны салбар, байгууллагуудын эдийн засаг, менежмент, маркетинг, менежерийн онолын үндсэн ойлголтуудыг судлах

Бизнесийн төсөл, маркетингийн хөтөлбөр боловсруулах, үйл ажиллагааны менежерийн арга барил дадалтай болно.

Сэдвүүд

Холбооны эдийн засаг, менежмент

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top