Бvтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ

Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ, үнэлгээний олон улс, үндэсний эдийн засаг, эдийн засгийн салбар, байгууллагын түвшинд хэрэглэгддэг олон арга, аргачлалууд, тэдгээрийн давуу болон сул талын тухай

Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ, үнэлгээний олон улс, үндэсний эдийн засаг, эдийн засгийн салбар, байгууллагын түвшинд хэрэглэгддэг олон арга, аргачлалуудаас тохирох түвшинд тохиромжтой аргуудыг

Сэдвүүд

Бvтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top