Менежментийн суурь ухаан

Бизнесийн болон бизнесийн бус байгууллагын менежментийн үйл ажиллагааг оновчтой явуулах, удирдлагын чиг үүргүүдийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадварыг олгох

Байгууллагыг удирдахад шаардлагатай харилцааны, шийдвэр гаргах, илтгэх, бодлого боловсруулах, удирдлагын ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах бусад чадваруудыг эзэмшүүлнэ.

Сэдвүүд

Менежментийн суурь ухаан

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top