Хайх хэсэг

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

0 ₮

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

Мэдээллийн технологийн тухай, мэдээллийн аюулгүй байдал нууцлал, систем хөгжүүлэх технологи гэх мэтийг судлана

0 ₮

Автомашины засварчин

Автомашины засварчин. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудын хэрэгцээнд зориулсан мэргэжлийн мультимедиа хичээл

0 ₮

Наношинжлэх ухааны үндэс

Наношинжлэх ухаан, нанотехнологи, наноматериалын онолын ба туршлагын судалгааны үндсэн аргууд, тэдгээрийн практик хэрэглээг оюутанд таниулах зорилготой.

94313 ₮
Физик16.01.04

ФИЗИК 2

ФИЗИК 2

94313 ₮

Эрдэс материалын vйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологи

Эрдэс материалын үйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологийн мэдлэг олгох зорилготой

94313 ₮

Органик бус бодисын технологийн физик химийн vндэс

Органик бус бодисын технологийн процессын физик-химийн үндэс, олон компонентот системийн физик-химийн анализын талаар шаардлагатай онолын мэдлэг, дадлага, чадварыг эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Үнэт ховор элементийн анализ

Ховор болон үнэт элементүүдийн анализын талаар онолын болон практик мэдлэг олгох

94313 ₮

Полимерийн технологи

Полимерын аж үйлдвэрийн үндсийн судлах

94313 ₮

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн хичээлээр хатуу түлшийг боловсруулах үйлдвэрийн дэвшилтэт болон орчин үеийн технологиудтай танилцуулна.

94313 ₮

F.CT718 Органик болон нефть химийн синтез

Энэ хичээлээр нефть ба байгалийн хийн гүнзгий боловсруулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглан нефть химийн синтезийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх технологийн процессуудтай танилц

94313 ₮

Нефтийн гүн боловсруулалтын технологи

Бакалаврын шатанд үзсэн нефть ба хийн боловсруулалтын анхан шатны технологийн ?ргэлжлэл давтан боловсруулалтын технологийг гүнзгийрүүлэн судлах зорилготой.

94313 ₮

Молекулын спектроскопи

Молекулын спектроскопийн онолын үндэс болон багажит шинжилгээний үндэс, үйлчлэх хуулиуд зэргийн талаар онолын болон практик мэдлэг чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Органик бодис, материалын дэвшилтэт технологи

Органик материал,болон органик бодисын үйлдвэрлэл хандлага, органик синтезийн орчин үеийн дэвшилтэт технологийн үндэстэй танилцуулна

94313 ₮

Органик бус материалын технологийн дэвшил

Органик бус материалын орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлага, технологийн дэвшилтэй танилцуулах

94313 ₮
Back to top