Газар доорхи бүтээц ба барилгын суурийн төсөллөлт

Газар доорхи барилга байгууламжийг төсөллөх, бүтээцийн тооцоог гүйцэтгэх мэдлэг чадвар дадал олгоно

0 ₮

Металл бүтээц III

Хол алслалттай болон олон давхар барилгын металл бүтээцүүдийн тооцооны онолын мэдлэг олгох

0 ₮

Чулуулгийн механик

Газар доорхи барилга байгууламжийг төсөллөх, бүтээцийн тооцоог гүйцэтгэх мэдлэг чадвар дадал олгоно

0 ₮

Буурь суурь II

Тогтворгүй бүтэцтэй ул хөрсний физик механик шинж чанарыг судалж тогтоох, тухайн хөрсөнд барилгын буурь, суурийн зураг асуудлыг шийдвэрлэх чадвар олгоно.

0 ₮

Цутгамал ба угсармал бетон, төмөр бетоны технологи

Энэхүү хичээлийг их дээд сургуулийн оюутан олон шинжлэх ухааны байгууллагын ажилтан, үйлдвэрийн мэргэжилтэн, ажилчинд зориулав.

0 ₮

Урьдчилсан хүчитгэсэн төмөрбетон бүтээц

Барилгын урьдчилсан хүчитгэсэн төмөрбетон бүтээцийн материалуудын физик механик шинж чанарууд, бүтээцийн төсөл тооцооны үндсийг судлах

0 ₮

Орон зайн нимгэн ханатай бүтээц төмөр бетон бүтээц 3

Нимгэн ханат бүтээцийн тооцоо хийх ба төсөл зохиох дадлага олгох

0 ₮

Байгууламжийн динамик, тогтвор

Байгууламжийн динамик тогтворын болон нимгэн ханат бүтээцийн онолын мэдлэг олгох

0 ₮

Барилгын зурагзүйн төслийн автоматжуулалт

Инженерийн зураг боловсруулах AutoCAD2013 програмыг эзэмших

0 ₮

Барилгын материал

Барилгын бүтээц эдлэл засалд тохирох материалыг зөв сонгож хэрэглэх найрлагын тооцоо болон сонголт хийх

0 ₮

Тоон ба төгсгөлөг элементийн арга

Төгсгөлөг элементийн аргын мөн чанар, үндэслэл, тооцооны аргачлалтай танилцана

0 ₮

Professional english

Purpose of the course is to awssist and improve professional English knowledge for the students of civil engineering and construction

0 ₮

Инженер геологи минералоги

Хөрсний үүсэл, эрдэс, чулуулгийн бүтэц төрөл, шинж чанар, хэрэглээ, хөрсөнд геотехникийн нэр өгөх чадварыг эзэмшүүлнэ

0 ₮
Back to top