Чанарын шинжилгээ ба хяналт

Чанарын удирдлагын онол арга зүйн гүнзгий мэдлэг олгож, түүнийг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, практикийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх чадвартай болгоно

94313 ₮

Технологийн хөгжлийн удирдлага

Технологийн стратеги эзэмшсэнээр шинэ мэдлэг чадвар, өрсөлдөхүйц давуу талуудыг бий болгож, хамгаалалт хийж чадна.

94313 ₮

Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ

Оюутнуудад бүтээмжийн менежментийн онол арга зүйн гүнзгийрүүлсэн мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Төрийн захиргааны менежмент I

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах, манлайлах, албан хэрэг хөтлөх ур чадвар эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Төрийн захиргааны онол

Төрийн удирдлагын чиглэлээр сурч байгаа оюутнуудад мэргэжлийн суурь мэдлэг олгох

94313 ₮

Эконометрикийн үндэс

Энэ хичээлээр эдийн засаг, математикийн хичээлүүдэр үзсэн онолын мэдлэгийг бататган бизнес, ЭЗ, нийгмийн бүхий л салбарын тоон мэдээллийг ашиглан загварчлах судалгааны аргууд эзэмшихэд оршино

94313 ₮

E-commerce E-business

Study the business, technology and social impacts of E-business and E-commerce

94313 ₮

Олон улсын эрсдэлийн менежмент

Олон улсын эрсдлийн менежментийн стратеги, арга зүйн шинжлэх ухааны мэдлэгтэй болно

94313 ₮

Стратегийн менежмент

Оюутанд мэргэжлийн нэр томъёо, стратегийн менежментийн үндсэн ойлголт, менежерийн эзэмшвэл зохих арга дадал чадвар эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Нийгмийн ажлын нөлөөлөл

Нөлөөллийн ажлын үндсэн зарчим, үе шатууд, нөлөөллийн арга техник, арга хэлбэр, тактикийн талаар системтэй мэдлэг эзэмшинэ

94313 ₮

Хэрэглээний функционал анализ

Төгсгөлгүй хэмжээст огторгуйд операторын онолын спектрал онолыг судлах

94313 ₮

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны үндсэн гол зорилго нь бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж бий болгох хэрэглэгчдэд янз бүрийн үйлчилгээг үзүүлэх явдал юм

94313 ₮

Технологийн менежмент

Технологийн менежментийн талаарх үндсэн ойлголтууд

94313 ₮
Back to top