Өөрийн мэдлэгээ
Дэлхийд түгээ
Мэдлэгээрээ мөнгө ол

Мөрөөд

Мэргэжилтнээс багш болон хувирч дэлхий нийтэд хичээл заах багш болж хувир

Хий

Өөрийн мэддэг зүйлсээ хичээл болгон хөрвүүл

Заа

Маш том сүлжээнд хамрагдан заа

Цуглуул

Мөнгөө цуглуул

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН ХИЧЭЭЛҮҮД


Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

0 ₮

Математик

Математикийн хичээл

0 ₮

Монгол хэл

Монгол хэлний хичээл

0 ₮

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

Мэдээллийн технологийн тухай, мэдээллийн аюулгүй байдал нууцлал, систем хөгжүүлэх технологи гэх мэтийг судлана

0 ₮

Суралцагчдын сэтгэгдэл

Back to top