Хэрэглэгчийн өөрийн хичээлүүд

Математик Өнөөдөр

Математик

Математикийн хичээл

0 ₮
Монгол хэл Өнөөдөр

Монгол хэл

Монгол хэлний хичээл

0 ₮
Физик Өнөөдөр

Механик, кинематик

Байгаль дахь аливаа хувьсал өөрчлөлтийг хөдөлгөөн гэх бөгөөд Физик хэмжигдэхүүнд тухайн хөдөлгөөний туршид хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөх зүй тогтол, онцлогийг судалдаг механикийн бүлгийг кинематик гэдэг юм

0 ₮

Компьютерийн хэрэглээ I

Компьютерийн зохистой зөв хэрэглээ, хэрэглээний програм хангамжтай ажиллаж сурах бүтээмжийг дээшлүүлэх , интернэтийн хайлт ашиглаж сурах

0 ₮
Back to top